Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Fælles vagtrundering i Business Park Skejby

Business Park Skejby har indgået en aftale med G4S Security Services om en fælles områdevagt.

Vagtrundering udført af G4S

Aftalen betyder, at virksomheder der er medlem af Business Park Skejby opnår større tryghed og sikkerhed, da vagten alle ugens dage udfører fælles vagtrundering i området.

Initiativet er inkluderet i medlemskabet af Business Park Skejby uden merudgift for medlemmerne.
 

Udvendig patruljering 365 dage om året 24 timer i døgnet

Vagterne tilser løbende området for at minimere risikoen for indbrud, tyveri og hærværk ved Business Park Skejbys medlemsvirksomheder. Tilsynene udføres primært i aften- og nattetimerne.

Kontakt næstformand i Business Park Skejby Wilhelm Pedersen (wipe@nrgi.dk), hvis du har spørgsmål til ordningen.