Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

BPS nyheder
01-03-2017

Business Park Skejby præsenterer vision for Museum Ovartaci

I et nyt prospekt foreslår erhvervsforeningen Business Park Skejby, at det snart hjemløse Museum Ovartaci finder en fremtidig permanent placering i Skejby.

I midten af 2018 mister Museum Ovartaci ved Aarhus Universitetshospital i Risskov sit hjem, fordi bygningerne er solgt til private investorer, og hospitalets funktioner flytter til nye rammer i regi af Aarhus Universitetshospital i Skejby.

Hvor museet skal ligge i fremtiden, er lige nu til diskussion. I et nyt prospekt fremlægger erhvervsforeningen Business Park Skejby et forslag til en fremtidig permanent placering i Skejby, der gentænker det traditionelle museum. Det vil både være en berigelse for museet og bydelen.

"I Business Park Skejby har vi længe været på udkig efter den rette mulighed for at tilføre erhvervsområdet en kulturel tyngde, som også kan skabe liv og summen uden for normal arbejdstid. Ved at lade museet flytte til Skejby kan museet ikke alene bibeholde det stærke bånd til psykiatrien, men også bibringe erhvervsområdet en meningsfuld og inspirerende kulturinstitution og åbne udstillingerne op for et nyt og bredere publikum," siger Arne Vesterdal, direktør i INCUBA og bestyrelsesformand i Business Park Skejby.
 

Stor lokal opbakning

Med letbanen lige til døren og et mylder af mennesker i virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og på hospitalet, ser også Museum Ovartaci muligheder i området.

"Området oser af virkekraft. Både i forhold til de mange erhvervsvirksomheder, uddannelser og DNU, hvor næsten 1 mio. personer forventes at have deres gang på årsbasis. Grundlaget for at etablere et museum med så relevante samlinger og et så forgrenet virkefelt, forekommer indlysende i dette område," udtaler Hanne Teglhus, formand for støtteforeningen for Museum Ovartaci.
 

Aarhus 2017 bringer Museum Ovartaci til Skejby allerede i år

En placering i Skejby finder støtte hos en lang række af områdets aktører, og der er allerede etableret samarbejde mellem museet og flere af de lokale virksomheder og uddannelsesinstitutioner i form af kunstprojektet Ovartaci Fields under Kulturhovedstad 2017.

"Dette projekt bygger på de engagerede virksomheders velvilje til at stille lokaler til rådighed til en række udstillinger. Museet ønsker også i den periode at skabe et midlertidigt hjemsted centralt i Business Park Skejby i en interimistisk ”skurvognsby” for at være til stede i området og undersøge museets potentiale som kulturbærende institution i Skejby," siger Hanne Teglhus.    
 
Hent prospektet 'Museum Ovartaci: Kunst og viden mødes i Skejby'

For yderligere information, kontakt venligst:
  • Christian Bjerggaard Jørgensen, kommunikationskonsulent INCUBA: tlf. 26 21 68 65
  • Arne Vesterdal, direktør INCUBA: tlf. 23 45 26 24
  • Hanne Teglhus, formand for støtteforeningen for Museum Ovartaci: tlf. 40 59 46 23

Om Business Park Skejby:
Business Park Skejby har mere end 130 medlemmer blandt Skejbys virksomheder og institutioner. Erhvervsforeningen blev stiftet i 2013 af INCUBA, 4IMPROVE, Agro Food Park, NRGi, Vestas Wind Systems, Logiva, VIA University College, Aagaard Gynækologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital, Aarhus Business College og Grontmij. Business Park Skejby har til formål at udbrede kendskabet til erhvervslivet i Skejby samt at udvikle og brande området som Danmarks mest innovative med fokus på netværksdannelse, trivsel, bæredygtighed og effektivitet. Derforuden er det foreningens mål at styrke samarbejdet mellem områdets virksomheder, etablere fælles tilbud til medarbejderne samt at koordinere samarbejdet med offentlige myndigheder, ikke mindst Aarhus Kommune.


OBS.
Museum Ovartaci i Risskov vil være åbent som normalt frem til foråret 2018: mandag – fredag fra 10 – 16 og lørdag og søndag fra 12 – 16.