Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

BPS nyheder
16-11-2018

Fra erhvervsområder og bymidter til fælleder og fælles ressourcer

Tendensen, hvor erhvervslivet i højere grad tager ansvar for at løfte attraktiviteten af sit eget nærområde, bliver fortsat mere udbredt. Udviklingen ses både i erhvervsområder, hvor virksomheder danner nye partnerskaber, og i bymidter, hvor detailhandlen samler kræfterne om nye aktiviteter og forskønnelse af områder.

Business Park Skejby afviklede den 15. november 2018 en konference med fokus på nye projekter og partnerskaber mellem erhvervsdrivende – såkaldte Business Improvement Districts (BID). BID-begrebet opstod i Toronto i 1970. Et BID er et formelt samarbejde om at udvikle et geografisk afgrænset område.

I Danmark tillader lovgivningen ikke egentlige BIDs, hvor et flertal af erhvervsdrivende efter afstemning kan tvinge et mindretal til at bidrage økonomisk til et BID-projekt. Dog har vi i Danmark en stærk kultur for fællesskaber, hvorfor der findes flere BID-lignende initiativer baseret på frivillige medlemsbidrag, herunder fx Business Park Skejby.
 

Det er god forretning at gøre godt

Julie Holck, LivingCities, fortalte i sit indlæg om internationale erfaringer med BID, fx Bryant Park i New York, der blev forvandlet fra forsømt park til hipt opholdssted – med stærk vækst i omsætning hos de omkringliggende og deltagende erhvervsdrivende til følge.

Julie Holck tog også fat på spørgsmålet om, hvorfor BID-lignende initiativer blomstrer i Danmark netop nu. I takt med, at de offentlige finanser bliver færre, ser erhvervslivet en brændende platform for at bidrage til og tage ansvar for områder, som tidligere var det offentliges ansvar. I den henseende er der tre grundlæggende elementer, som skal være på plads: ressourcer, tillid og organisering.

Karen Brosbøl Wulf, Gladsaxe Erhvervsby, fulgte trop og fortalte om foreningens arbejde med at skabe vækst og livskvalitet i det fysiske miljø og på tværs af medlemmerne. Karen Brosbøl Wulf fortalte blandt andet om arbejdet med at skabe en fælles vision for området, og om foreningens opstart som et offentlig-privat samarbejde, hvor Gladsaxe Kommune yder en medfinansiering de første år. Tanken er, at den fremtidige økonomi skal drives udelukkende af medlemskontingenter. Formålet er at udvikle området til et sted, hvor det er rart at være, og hvor det er nemt at drive virksomhed.
 

Fælledskab = fælled + fællesskab

Søren Hermansen og Tor Nørretranders har sammen skrevet bogen Fælledskab, som de begge tog udgangspunkt i til deres indlæg.

Søren Hermansen fortalte om Samsøs udvikling til en bæredygtig ø, hvis resultater bemærkes over hele verden. Det folkelige engagement og ejerskab for øens udvikling har banet vejen for en ø, der i dag har så stærkt et net af vindmøller, at øen producerer mere energi end den bruger. Søren Hermansen er direktør for Samsø Energiakademi, der aktivt arbejder med en kæde af cirkulære projekter, der tager udgangspunkt i at samle folk, skabe ejerskab og have et fælles mål.

Tor Nørretranders fortalte om den stærke kraft, der ligger i et fælledskab. Han roste erhvervslivet for at ’vågne op’ og tage ansvar gennem BID-lignende initiativer, men påpeger også paradokset i, at erhvervslivet historisk har afholdt sig fra netop at tage ansvar for samfundsrelevante emner. Tor Nørretranders provokerede ved at spørge, om fremkomsten af BID-initiativer i Danmark egentlig er udtryk for en stigende privatisering og statens forfald? Det førte til en interessant diskussion om, hvilke motiver (følelser eller forretning) der ligger bag virksomheders generøsitet og ansvarstagen, som det fx kommer til udtryk gennem BID- og CSR-initiativer.

Konferencen afsluttede med en paneldebat med repræsentanter fra erhvervsliv, kommune, uddannelse og civilsamfund.


Realdania har udarbejdet en publikation, hvor man kan læse mere om Business Improvement Districts. Hent publikationen her.


BID-konference 2018 - Julie Holck præsenterer

BID-konference 2018 - Karen Brosbøl Wulf præsenterer

BID-konference 2018 - Søren Hermansen præsenterer

BID-konference 2018 - kaffepause præsenterer

BID-konference 2018 - pandeldebat

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies