Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

BPS nyheder
18-02-2019

Workshop om biodiversitet i Business Park Skejby

Aarhus Universitetshospital og VIA University College arbejder sammen om biodiversitet ved at transformere udearealer til oplevelsesrig natur med levesteder for en mangfoldighed af dyre- og plantearter. Indsatsen refererer til FN’s verdensmål nr. 15 Livet på land. Den 27. februar tages første spadestik ved en idégenerende workshop, som du hermed inviteres til at deltage i.
 

Baggrund for workshoppen

Aarhus Universitetshospital og VIA University College har søgt og modtaget støtte fra NRGis værdipulje til i 2019 at igangsætte et projekt: SkejBYNATUR; der skal styrke biodiversiteten på Aarhus Universitetshospital og VIA University College’s udearealer til glæde for de studerendes studiemiljø, medarbejdernes arbejdsmiljø samt bor-gere i almindelighed. Projektet skal endvidere inspirere øvrige virksomheder og institutioner i Business Park Skejby til at arbejde med biodiversitet i byen.

Eksperter fra Naturhistorisk Museum bistår med at udvikle planer for beplantning og installationer som fx insekt-hoteller eller land-art til områderne. I løbet af foråret går etableringsarbejdet i gang og i efteråret 2019 er arealerne klar til fremvisning og inspirationsvandringer.

Den 27. februar igangsættes projektet med en idégenerende workshop med plads til 75 deltagere. Med udgangspunkt i inspiration fra eksperter fra Naturhistorisk Museum, skal der på workshoppen arbejdes med forslag til, hvordan biodiversitet i byen kan udfoldes på udearealer ved Aarhus Universitetshospital og VIA University College.
 

Program

 • Velkomst
 • Kort oplæg om urban natur og biodiversitet
  • Hvad skal der til for at gavne naturen i byen?
  • Kan natur og æstetik kombineres?
 • Kort om de to projektarealer: Hvordan ser områderne ud, og hvad er naturindholdet i dag?
 • Gruppearbejde
  • Hvordan bruges arealerne i dag?
  • Hvordan skal områderne fremadrettet kunne bruges?
  • Hvordan forestiller I jer, at de grønne områder kan blive bedre levesteder for dyr og planter?
  • Præsentation af væsentlige pointer fra gruppearbejdet
 • Projektets fortsatte forløb og tak for i aften.
 

Praktisk information

Workshoppen afvikles onsdag den 27. februar kl. 16.00-19.00 ved: VIA University College, Hedeager 2, 8200 Aarhus N i Gæstekantinen

Der er plads til 25 deltagere fra hhv. Aarhus Universitetshospital, VIA University College og Business Park Skejby. Pladserne fordeles efter først til mølle princippet.

Der vil blive serveret sandwich i forbindelse med workshoppen. Af hensyn til den praktiske planlægning vil vi bede om din tilmelding senest den 20. februar via dette link.

Med venlig hilsen Christine Hjorth, Aarhus Universitetshospital og Karen Frederiksen, VIA University College.

Biodiversitet

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies