Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

BPS nyheder
19-11-2019

Konference kom rundt om virksomheder og verdensmål

Business Park Skejby var den 14. november 2019 vært ved konferencen Verdensmål & bæredygtig udvikling. Konferencen tog fat på, hvordan virksomheder og organisationer kan implementere FN’s verdensmål i både kultur og strategi, og hvordan man kan bruge verdensmålene som ramme for udvikling af forretningen.

Konference i Business Park Skejby

Konferencen indledtes af professor Anders Drejer fra Aalborg Universitet, der i sit indlæg fremhævede, at der er behov for en ny forståelse af strategisk ledelse og motivation for at kunne håndtere såvel nutidens udfordringer som de kommende generationers måde at tænke og arbejde på.

Kristoffer Tarp, Project Lead på UNDP-programmet SDG Accelerator, fremlagde til stor inspiration cases fra de seneste års arbejde med at accelerere implementeringen af verdensmålene i små og mellemstore virksomheder. Der var mange eksempler til inspiration og en lang række af programmets værktøjer er tilgængelige på sdg-accelerator.org.

Vigtigt med kultur og kompetencer

Lisa Ekstrand, Head of Sustainability hos Vestas Wind Systems, startede med at påpege nødvendigheden af at reducere den globale CO2 udledning. Som vindmølleproducenternes markedsleder producerer Vestas Wind Systems en mulig løsning på at bremse en del af menneskeskabte opvarmning. Lisa Ekstrand redegjorde for virksomhedens nye strategi for at blive en helt igennem bæredygtig virksomhed, hvor både processer og forsyningskæde skal leve op til Vestas’ vision om at være global leder i bæredygtige energiløsninger.

Også hos en af landets uddannelsesinstitutioner er der fokus på bæredygtighed. Hos VIA University College arbejder man målrettet for at gøre bæredygtighed til et emne på alle skolens uddannelser, fortalte dekan for sundhedsuddannelserne, Karen Frederiksen. VIA University College oplever, at de studerende selv efterspørger, at bæredygtighed tænkes ind som et element i den læring og tænkning, som uddannelsen giver dem. Det samme gør sig gældende for de studerende, som er engageret i VIA’s studentervæksthuse, hvor de studerende kan arbejde med egne entreprenante idéer.

Etisk brug af data og rent vand til alle

Kim Escherich, Executive Innovation Architect hos IBM, fortalte om flere spændende IBM-projekter, fx datamodellering af flygtningestrømme samt landmænds smartphone-analyse af jord- og vandprøver, som alle kan kobles til et eller flere verdensmål.

Kim Escherich påpegede, at den teknologiske udvikling har en ekstrem betydning for den måde, hvorpå vi anskuer verden. Hos IBM har Kim Escherich rollen som dataetisk ombudsmand – vist nok Danmarks første af slagsen – og han præsenterede under indlægget sit eget forslag til et 18. verdensmål. Det 18. verdensmål om dataetik er en løftet pegefinger til de negative konsekvenser, som følger ved forkert og uetisk anvendelse af data og teknologi. En problemstilling som alle virksomheder bør tage højde for iflg. Kim Escherich.

Arbejdet med cirkulær økonomi og internationale partnerskaber var omdrejningspunktet for indlægget fra direktør Lars Schrøder, da han tog fat på fortællingen om Aarhus Vands omfattende arbejde. Aarhus Vand arbejder lokalt med effektivisering af vandforsyning og rensning af vandet, men arbejder også globalt med eksport af deres knowhow, som kan gøre en stor forskel i de mange lande, hvor både vandkvalitet og forsyningsnettet ligger langt fra den danske standard.

Alle indlæg var lærerige og fyldt med praktiske eksempler på, hvordan FN’s verdensmål kan implementeres i virksomheder og organisationer i alle størrelser.

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies