Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

BPS nyheder
15-05-2020

Referat fra generalforsamling i Business Park Skejby

Generalforsamling, 13. maj 2020

På grund af COVID-19 måtte vi udskyde generalforsamlingen, som var planlagt til den 18. marts 2020. Generalforsamlingen blev i stedet gennemført som videomøde den 13. maj.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

Hans Henrik Bondegaard, Hejm Vilsgaard Advokater, blev valgt som dirigent.

2. Bestyrelsesformandens beretning for det forløbne år

Generalforsamlingen tog enstemmigt formandens beretning til efterretning.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse

Foreningens revisor gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen indstillede, at foreningen fastholder nuværende kontingentformer:

​Virksomheder:

 • 0-10 medarbejdere: 2.000 kr. ekskl. moms pr. år
 • 11-50 medarbejdere: 5.000 kr. ekskl. moms pr. år
 • 51-100 medarbejdere: 10.000 kr. ekskl. moms pr. år
 • 101-300 medarbejdere: 15.000 kr. ekskl. moms pr. år
 • 301 eller flere medarbejdere: 25.000 kr. ekskl. moms pr. år
Grund- og ejendomsejere:
 • Ubebygget grund:
  • Under 20.000 byggeretsmeter: 5.000 kr. ekskl. moms pr. år
  • 20.000-50.000 byggeretsmeter: 10.000 kr. ekskl. moms pr. år
  • Over 50.000 byggeretsmeter: 25.000 kr. ekskl. moms pr. år
 • Bebygget grund:
  • Under 20.000 etagemeter: 5.000 kr. ekskl. moms pr. år
  • 20.000-50.000 etagemeter: 10.000 kr. ekskl. moms pr. år
  • Over 50.000 etagemeter: 25.000 kr. ekskl. moms pr. år
Hvis en grund- eller ejendomsejer ejer har flere grunde i Business Park Skejby opgøres kontingentet efter det samlede antal byggeretsmeter eller etagemeter.

Forslaget blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag fra medlemmerne.

6. Valg af formand

Arne Vesterdal, INCUBA, blev enstemmigt genvalgt som formand.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter

Søren Madsen, Agro Food Park, er udtrådt af bestyrelsen.

Følgende blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode:
 • Søren W. Mathiasen, Prevas
 • Henning Markussen, VIA University College
 • Poul Blaabjerg, Aarhus Universitetshospital
Følgende nye bestyrelsesmedlem blev valgt:
 • Anne-Marie Hansen, Agro Food Park (for en 1-årig periode)

Følgende blev genvalgt som suppleant for en 1-årig periode:

 • Erik Møberg, Rambøll

Følgende nye suppleant blev valgt for en 1-årig periode:

 • Niels Bonkegaard, GUESTapart/Aarhus

Bestyrelsen udgøres efter generalforsamlingen af formand, 8 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Der er to vakante poster som suppleanter.

8. Valg af revisor og suppleant

Keld Hasle Jakobsen, Beierholm, blev enstemmigt valgt som revisor for det kommende år. Posten som revisorsuppleant henstår ubesat.

9. Eventuelt

Tak til Søren Madsen, som er udtrådt af bestyrelsen, for hans store bidrag til udviklingen af Business Park Skejby.

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies