Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Business Park Skejby – sammen om udvikling

Business Park Skejby er et samarbejde mellem virksomheder og organisationer i Skejby om netværk, aktiviteter og interessevaretagelse.

Business Park Skejby er ikke det traditionelle kedelige erhvervsområde. Tværtimod. Det rummer et stort potentiale, at et erhvervsområde rummer så mange vidensintensive virksomheder og organisationer på så koncentreret et areal.

Visionen med Business Park Skejby har siden starten været at skabe et attraktivt erhvervsområde baseret på samarbejde mellem områdets mange interessenter. I samarbejdet tager vi udgangspunkt i at brande og styrke områdets identitet samt lave fælles faglige og sociale aktiviteter.

Det er vores ambition, at Business Park Skejbys aktiviteter skaber værdi på flere niveauer hos medlemmerne, sådan at et medlemskab rummer fordele for både ledelse og medarbejdere. Det skal være et aktiv for virksomheden at være lokaliseret i Skejby.

Området rummer en imponerende klynge af vidensintensive og specialiserede virksomheder og organisationer, men særligt repræsenteret er brancherne it, energi, sundhed og fødevarer.

Business Park Skejby skaber værdi ved at:

  • Skabe et stærkt netværks- og vidensmiljø på tværs af virksomheder og organisationer
  • Være en aktiv part i Skejbys udvikling, så områdets erhvervsinteresser understøttes
  • Arbejde for at forbedre områdets infrastruktur, mobilitet og trafiksikkerhed gennem løbende dialog med Aarhus Kommune
  • Lave sociale og sundhedsfremmende aktiviteter, der gør det sjovt og meningsfuldt at arbejde i Skejby

Se medlemsoversigten

Fakta om foreningen og erhvervsområdet

Business Park Skejby blev stiftet i 2013 af 11 virksomheder og organisationer i Skejby. Samarbejdet er stiftet som en forening med bestyrelse, årlig generalforsamling og vedtægter. Der er ingen kommercielle interesser i foreningen Business Park Skejby – hovedformålet er at tjene medlemmerne med værdifulde services og udvikle erhvervsområdet i medlemmernes interesse.

Business Park Skejby dækker det geografiske område vest for Randersvej, afgrænset af Hasle Ringvej, Paludan-Müllers Vej og Agro Food Park.

Erhvervsområdet i Skejby har gennem 20 år udviklet sig fra mark til Aarhus’ største og mest vidensintensive erhvervsområde. Området rummer både domiciler, kontorhuse, virksomhedsparker, udviklingsmiljøer, uddannelsesinstitutioner, faglige organisationer, hoteller samt Danmarks største hospital.

Mere end 20.000 medarbejdere, studerende og borgere har deres daglige gang i Skejby. I takt med at Aarhus by vokser i omfang, forandrer Skejby sig samtidig fra et engang fjernt, men nu bynært erhvervsområde og en bydel i udvikling. Dette kommer bl.a. til udtryk ved tilkomsten af hoteller, boligbyggerier, en øget interesse for Skejby, samt forbedret infrastruktur med den nye supercykelsti, letbanestationer samt fokus på optimering af indfaldsveje og fordelingsveje.

I stedet for passivt at afvente udviklingen, ønsker Business Park Skejby at være en aktiv part, der bidrager til udviklingen og understøtter erhvervslivets interesser i området.

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies