Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Transportvaneundersøgelse 2011

Transportvaneundersøgelsen af 2011 'Undersøgelse af transportvaner – 11 virksomheder i Skejby' blev iværksat i forbindelse med Aarhus Kommunes Klimaplan, hvis hovedformål er at reducere CO2-udledningen fra transport.

Følgende virksomheder deltog i undersøgelsen:
 • Agro Food Park
 • DNU
 • Energi Danmark
 • Grontmij
 • IKEA
 • INCUBA
 • NRGi
 • Rambøll
 • Aarhus Universitetshospital
 • Vestas
 • VIA University College
Af de i alt 14.000 udsendte spørgeskemaer modtog man 5.115 besvarelser.
 

Undersøgelsens hovedkonklusioner

1.471 respondenter angiver, at de oftest cykler på arbejde.

Potentielle bilister, der kan være lettere at påvirke til andet valg af transportmiddel er bilister, der kører af gammel vane (i alt 44 respondenter) eller, som er utrygge ved at cykle (i alt 119 respondenter).

Firmacykelordning

455 respondenter har mindre end 20 km til deres arbejdspladser, men råder ikke over en cykel. Af disse bor 48 mindre end 5 km fra arbejdspladsen. En firmacykelordning, som inkluderer privat transport kunne måske være særligt attraktiv for disse respondenter. En sådan vil med fordel også kunne indeholde elcykler.

Samkørselsordning

Under 8% af respondenterne kender til en samkørselsordning på arbejdspladsen. Der er således et meget stort potentiale for virksomhederne i at formidle, hvilke muligheder medarbejderne har for samkørsel til og fra arbejde. Der kunne samtidig være potentiale for evt. at etablere en fælles samkørselsportal for virksomhederne, da der derved kan skabes flere samkørere fra oplandet til Skejby.

Transport i arbejdstiden

Det primære transportmiddel i arbejdstiden er respondenternes egne biler. Dette gælder for 1602 respondenter, hvilket er over halvdelen af alle rejer i arbejdstiden. 261 rejser i bil/taxa var på 0-5 km og 260 rejser var på 6-10 km – disse rejser kan være potentielle cykelture, hvis rejsens formål og virksomhederne giver mulighed for dette.

Økonomisk godtgørelse for brug af egen cykel i arbejdstiden vil være et incitament for 546 respondenter til at cykle mere i arbejdstiden.

Firmacykler er et incitament for op til 462 respondenter.

Firma-elcykler foreslås af 385 respondenter.

Læs hele Transportvaneundersøgelsen 2011 på Go Green with Aarhus

 

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies