Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Transportvaneundersøgelse 2013

Transportvaneundersøgelsen 2013 er en opfølgning på undersøgelsen fra 2011. Undersøgelsen er gennemført af Klimasekretariatet og Aarhus Cykelby.

Denne undersøgelse omfatter medarbejdere fra 25 virksomheder fra erhvervsområdet i Skejby:
 
 • 4IMPROVE
 • Beierholm
 • Boligkontoret Århus
 • CFK – Folkesundhed og Kvalitetsudvikling
 • COK, Center For Offentlig Kompetenceudvikling
 • Damgaard-Jensen A/S
 • Eniro Danmark A/S
 • Grontmij
 • IDA Idrætsdaghøjskole
 • INCUBA
 • Indkøb og medicoteknik
 • Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS
 • Martin Professional A/S
 • Mollerup Golf Club
 • NNIT A/S
 • NRGi
 • Projektafdelingen for Det Nye Universitetshospital
 • Rambøll
 • Rådgivergruppen DNU
 • Topd
 • anmark Forsikring A/S
 • UNI-C
 • Vestas Wind Systems A/S
 • VIA University College
 • Aarhus Universitetshospital
 • ATEA
Af de i alt 14.000 udsendte spørgeskemaer modtog man 3.195 besvarelser.
 

Undersøgelsens hovedkonklusioner

Transport til og fra arbejde

Samlet set kører 63% af respondenterne i Skejby i bil til arbejde, 5% anvender kollektiv transport og 19% cykler.

Kigger man udelukkende på de korte ture under 5 km (cykelafstand), er der 63%, der går og cykler, 5% anvender kollektiv transport, 18% kører i bil hele vejen, og 11% kombinerer cykel og bil.

Der er således potentiale for at flytte bilister med over 5 km til arbejde til kollektiv og samkørsel, og at flytte bilister med under 5 km, der kører i bil til cykel. 18 % af respondenterne bor mellem 5 og 10 km fra arbejdspladsen, heraf er der 44 %, der cykler og 66 % der kører i bil. Blandt denne gruppe er der også et stort potentiale for at flytte bilister over på cyklen.

Derfor cykler vi ikke på arbejde

De oftest nævnte barrierer for at cykle til arbejde er, at afstanden er for stor, vejret for dårligt, ærinder i forbindelse med transporten, det bakkede terræn i Aarhus, og at arbejdet kræver bil. 

Ønsket om mere motion og et sundere liv er derimod en vigtig motivationsfaktor i forhold til at cykle til arbejde. Derudover nævner respondenterne flere cykelstier, mere sikkerhed, at spare penge, bedre vejr samt el-cykel som motivationsfaktorer i forhold til at skifte til cykel.

66% af bilisterne angiver, at kollektiv trafik skal være den hurtigste transportform, hvis den skal være konkurrencedygtig med bilen. Flere direkte forbindelser, hyppigere afgange og stoppesteder lige ved arbejdspladsen kan også være medvirkende til at gøre kollektiv transport mere attraktivt.

Transport i arbejdstiden

Godt 70% af respondenterne har transport i arbejdstiden, dog er det for 47% mindre end 1 dag om ugen, at de har transport i arbejdstiden. 27% har aldrig transport i arbejdstiden.
Det primære transportmiddel uafhængig af afstand er respondenternes egne biler, men jo længere tur, jo større er bilandelen. Mere end 50% angiver, at de anvender egen bil eller taxa til ture i arbejdstiden, fordi det er det hurtigste.

Økonomisk godtgørelse for brug af egen cykel i arbejdstiden nævnes af 12% som muligt incitament til mere brug af cykel i arbejdstiden.

9% nævner firma-elcykler, mens 38% svarer, at virksomhederne intet kan gøre for at fremme brug af cykel på ture i arbejdstiden.

15% angiver lettere adgang til klippekort/billetter, og 12% ser muligheden for at arbejde i transporttiden som incitament til i højere grad, at benytte kollektiv trafik på ture i arbejdstiden.

Læs hele Transportvaneundersøgelsen 2013 på Go Green with Aarhus

 

Brug af cookies på BusinessParkSkejby.dk

BusinessParkSkejby.dk gør brug af cookies. Ved at anvende websitet accepterer du websitets brug af cookies.

Du kan altid slette gemte cookies i din browsers indstillinger. Læs vores cookiepolitik.

Acceptér cookies