Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Trafikken i Skejby

Skejby står i dag overfor en række trafikale udfordringer i forhold til kødannelse i og omkring området. Køtiden er til gene for medarbejderne, der til tider må finde sig i forsinkelser på vej til og fra arbejde.

Ny vej mellem Hedeager og Dusager
 

Dusager, ny forbindelsesvej til Hedeager

Eftermiddagens myldretidstrafik fra Dusager har svært ved at blive afviklet til Brendstrupgårdsvej. Derfor etableres en ny forbindelsesvej mellem Hedeager og Dusager, så trafikken kan fordele sig til hhv. Brendstrupgårdsvej og Paludan-Müllers Vej. Aarhus Kommune forventer opstart af anlægget i august. Evt. øvrige mindre anlæg på Hedeager og Dusager afventer virkningen af forbindelsesvejen.
 

Trafikplan for Skejby

Det er aftalt med Aarhus Kommune at der udarbejdes en langsigtet trafik- og mobilitetsplan for Skejby, der analyserer trafikudviklingen i årene fremover og anviser fremtidige løsninger på trængselsproblemer m.m. Business Park Skejby vil blive inddraget i processen og være aktiv inputgiver.
 

Nyt vedr. Aarhus Letbane

Etableringen af skinner i krydset Nehrus Allé - Randersvej er nu afsluttet. Ved Olof Palmes Allé – Nehrus Allé indledes arbejdet medio juni, mens det påbegyndes ultimo august ved Olof Palmes Allé – Brendstrupgårdsvej. Begge steder etableres der skinner i krydsene i to faser, så man kan opretholde trafikken undervejs. Begge steder forventes krydsningerne at tage ca. fire uger.
 

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret på trafik og infrastruktur i Skejby gennem nyhedssiden samt på vores sider på Facebook og LinkedIn.

Business Park Skejby involverer sig aktivt i den trafikale udvikling i Skejby og har et effektivt samarbejde med både Aarhus Kommune, Aarhus Letbane og Det Nye Universitetshospital, som alle har gang i aktiviteter, der for en periode påvirker trafikken i Skejby.