Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Trafikken i Skejby

Skejby står i dag overfor en række trafikale udfordringer i forhold til kødannelse i og omkring området. Køtiden er til gene for medarbejderne, der til tider må finde sig i forsinkelser på vej til og fra arbejde, og der udledes unødvendige mængder CO2, når motorkøretøjer holder i kø.

Business Park Skejby arbejder aktivt for at løsne op for trafikken ved at indhente viden om trafikken, via medlemsvirksomhedernes medarbejdere, som efterfølgende videreformidles til Aarhus Kommune. Business Park Skejby er fx med på råd, når Aarhus Kommune pt. er ved at udarbejde en pendlerplan for bl.a. Skejby.

Transportvaneundersøgelse, forår 2017

Business Park Skejby har i foråret 2017 foretaget en undersøgelse af transportvanerne blandt områdets medarbejdere. Undersøgelsen har 667 respondenter, der har svaret på foretrukket transportmiddel, afstand mellem bolig og arbejde, hvor man oplever kø, om man som cyklist føler sig tryg og meget mere. Læs om transportvaneundersøgelsen 2017

Hvordan løsner vi op for trafikken?

Business Park Skejby arbejder på at løsne op på trafikken i samarbejde med Aarhus Kommune. Vi indhenter viden fra områdets medarbejdere, så vi får identificeret problemområder og idéer til forbedringer.

Der er i arbejdet fokus på såvel bilisme, cyklisme, kollektiv trafik (busser, letbane), samkørselsordninger, kombinationsrejser – og nye transportvaner i det hele taget.

Business Park Skejby arbejder for at skabe bæredygtig mobilitet for dem, der rejser til og fra Skejby. Vi anerkender behovet for at benytte egen bil, men understøtter og opfordrer til alternative transportmuligheder og smarte løsninger ift. byplanlægning, regulering af trafikken og anlæg af ny infrastruktur.

Ny vej mellem Dusager og Hedeager

Eftermiddagens myldretidstrafik fra Dusager har haft svært ved at blive afviklet til Brendstrupgårdsvej. Derfor er der etableret en forbindelsesvej mellem Hedeager og Dusager, så trafikken kan fordele sig til hhv. Brendstrupgårdsvej og Paludan-Müllers Vej. Forbindelsesvejen er blevet taget godt imod. Vejen blev etableret efter forslag fra Business Park Skejby.

Aarhus Letbane

Aarhus Letbane er forventeligt i drift på strækningen Aarhus H til Aarhus Universitetshospital i Skejby fra 23. september 2017. Letbanen får med tiden seks standsningssteder i og nær Skejby.

Pendlerplan for bl.a. Skejby

Aarhus Kommune arbejder på en pendlerplan for Skejby, der skal være med til at løsne op for trafikken. Business Park Skejby deltager i den arbejdsgruppe, hvor områdets trafikforhold og indhold i pendlerplanen debatteres.

Hold dig opdateret

Hold dig opdateret på trafik og infrastruktur i Skejby gennem nyhedssiden, nyhedsbrevet samt på vores sider på Facebook og LinkedIn.