Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Aarhus Letbane i Skejby

Aarhus Letbane kører i første omgang på strækningen Aarhus H til Aarhus Universitetshospital i Skejby fra 24. september 2017. På denne side kan du læse mere om letbanens vej gennem Skejby og finde links til yderligere information hos Aarhus Letbane.

Letbanen på Randersvej

Letbanens drift er tilrettelagt, så den får hyppige afgang og kører i sit eget spor og dermed undgår køer mellem biler og busser.  Den mest centrale strækning mellem Aarhus H og Skejby får med otte afgange i timen mindre end ti minutter mellem hver afgang.

Bussernes tidplaner bliver tilpasset i områder med letbane, så skift mellem bus og letbane bliver så kort som mulig.
 

Standsningssteder i Skejby

Letbanen får seks standsningssteder i og nær Skejby: Klik på standsningsstederne ovenfor for uddybende information hos Aarhus Letbane.

Se kort over hele letbanestrækningen og alle standsningssteder hos Aarhus Letbane.

Du kan holde dig orienteret om etableringen af letbanen i Aarhus Letbanes nyhedsbrev, der udsendes 3-4 gange om året.

Kort over letbanens standsningssteder