Business Park Skejby udvikler, brander og udbreder kendskabet til Skejby som erhvervsområde

Aarhus Letbane i Skejby

Aarhus Letbane kører på strækningen Aarhus H til Aarhus Universitetshospital i Skejby. På denne side kan du læse mere om letbanens vej gennem Skejby og finde links til yderligere information.

Letbanen på Randersvej

Letbanens drift er tilrettelagt, så den får hyppige afgang og kører i sit eget spor, og dermed undgår at holde i kø mellem biler og busser.  Den mest centrale strækning mellem Aarhus H og Skejby får med otte afgange i timen mindre end ti minutter mellem hver afgang.

Bussernes tidsplaner bliver tilpasset i områder med letbane, så skift mellem bus og letbane bliver så fleksibel som muligt.

Find din køreplan hos Midttrafik
 

Standsningssteder i Skejby

Letbanen får seks standsningssteder i og nær Skejby:
  • Nehrus Allé
  • Olof Palmes Allé
  • Aarhus Universitetshospital
  • Gl. Skejby / Agro Food Park (endnu ikke i drift)
  • Humlehuse (endnu ikke i drift)
  • Klokhøjen (Parker & Rejs anlæg) (endnu ikke i drift)
Se kort over hele letbanestrækningen og alle standsningssteder hos Aarhus Letbane.

Du kan holde dig orienteret om etableringen af letbanen i Aarhus Letbanes nyhedsbrev, der udsendes 3-4 gange om året.

Letbanestop i Skejby